Socialsekreterare, vänligen kontakta Rumsjouren på telefon 0708-330013 innan du fyller i formuläret
för att säkerställa att det finns lediga rum.

Härmed bekräftar jag bokning av rum till följande klient:

Ansvarig socialsekreterare är:

(Utflyttning efter kl 12:00 debiteras med ett extra dygn, det är 3 dagars uppsägningstid)

Fakturan skickas till:

Bokningen faxas till 08-6482500 alt sparas och bifogas i ett mail till info@rumsjouren.se